Żywienie ryb akwariowych

Pokarm i karmienie są najważniejszymi sprawami, na które zwrócić musimy uwa­gę jeśli chcemy, by nasze ryby były zdro­we. Od prawidłowego żywienia zależy, czy dobrze się one czują i czy w związku z tym nas cieszą. Karmienie wymaga za­stanowienia i wyczucia.

Nie jest obojętne czym karmimy ryby. Każdy gatunek ryb odżywia się specyficz­nym pokarmem, potrzebnym do jego roz­woju. Dlatego kupując ryby, zastanówmy się, czy będziemy je mogli wyżywić.

Wszystkożerne – to takie ryby, które w zasadzie jedzą wszystko, co im zaoferu­jemy, od żywego pokarmu po suchy. Są to ryby, które pod tym względem przyspa­rzają nam najmniej kłopotów.

Do ryb odżywiających się małymi orga­nizmami zaliczamy te, których zasadni­czy pokarm stanowią drobne żywe orga­nizmy. Rybom tym nie możemy podawać suchego pokarmu, potrzebują natomiast co jakiś czas dodatku pokarmu roślinne­go. Niekiedy jedzą one zastępczo np. go­towaną chudą szynkę, surową wątrobę.

Ryby drapieżne przyjmują tylko żywy po­karm odpowiedniej wielkości, bardzo chętnie ryby.

Typowych roślinożerców rzadko spotyka się wśród ryb akwaryjnych, można nie wydzielać ich jako osobnej grupy.

Przy karmieniu ryb przede wszystkim należy przestrzegać sześciu następujących zasad:

  1. Karmić powinniśmy tylko zgodnie z wymaganiami ryb.
  2. Karmimy w sposób urozmaicony wy­korzystując wszystkie możliwości danej pory roku. Nawet najlepszy pokarm nie będzie przedstawiać wartości, jeśli nie podamy go na zmianę z innymi rodzajami pasz.
  3. Nie karmimy zbyt obficie! Resztki po­karmu zanieczyszczają wodę. Częściej ryby sną z powodu otłuszczenia niż nie­dostatku pokarmu.
  4. Karmimy, jeżeli jest to możliwe, kilka razy dziennie.
  5. Pamiętamy, że wielkość pokarmu od­powiadać musi wielkości ryby. Duże ryby można zagłodzić dając im pokarm zbyt mały, a małe, gdy pokarm jest zbyt duży.
  6. Obserwujmy, w jaki sposób żerują ry­by. Najczęściej wskazuje to na ich stan zdrowia i samopoczucie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *