Zakup ryb

Młode ryby łatwiej przyzwyczajają się do siebie i do otoczenia. Jeśli wychowamy je sami, przysporzą nam więcej radości niż ryby dorosłe, które choć z reguły bardziej kolorowe – trudniej się aklimatyzują od młodych. Należy więc uzbroić się w cier­pliwość, gdyż młode ryby zrekompensują nam to w dwójnasób.

Przy zakupie ryb korzystajmy z rad do­świadczonego sprzedawcy.

Dobra porada oszczędzi nam rozczaro­wań, irytacji i pieniędzy. Nie jest łatwo dobrać do naszego akwarium odpowied­nie zwierzęta, zwracając jeszcze przy tym uwagę na ich stan zdrowia.

W zbiornikach sklepowych często prze­trzymuje się razem wiele podobnych ryb, a w takich warunkach ich zachowanie i ubarwienie nie jest normalne.

Zdrowe ryby można na ogół łatwo rozpo­znać, nawet jeśli w akwarium nie całkiem się zadomowiły. Ich źrenice są przejrzyste (z wyjątkiem gatunków, u których są ma­towe z natury); ruchy oddechowe spokoj­ne i regularne, a nie szybkie i konwulsyj- ne; płetwy czyste, bez matowego nalotu, o gładkich brzegach, zdrowe ryby trzy­mają prosto. Łuski powinny być komplet­ne, ułożone w harmonijnych rzędach. Sposób poruszania powinien być właści­wy dla danego gatunku. Uwaga! Ryby o mętnych oczach, odstających pokry­wach skrzelowych, posklejanych płe­twach, wyblakłych barwach, niekomplet­nych łuskach, zapadniętym brzuchu i os­trym grzbiecie należy odrzucić. Należy zrezygnować także z tych, które drgając konwulsyjnie, stoją pod powierzchnią wody, choć nie są rybami tej strefy, lub nie będąc rybami dennymi, leżą na dnie. Również niepewny jest stan zdrowia ryb stojących w kątach, ocierających się o ka­mienie, zataczających się lub poruszają­cych skokami.

Zalecamy transportować ryby w plasty­kowych, zawiązanych torebkach. Można je wygodnie przenieść nawet w teczce lub po dodaniu pod ciśniehiem tlenu za­pakować w karton i wysłać na znaczną odległość. Naturalnie można również transportować ryby tradycyjnie, w zakrę­canym słoiku lub innym zamykanym po­jemniku. Zimą naczynie transportowe należy owinąć papierem.

Po przyniesieniu do domu nie wpuszcza­my ryb od razu do akwarium, lecz w celu wyrównania temperatury, umieszczamy naczynie transportowe w akwarium. Gdy naczynie jest zbyt duże, odlewamy z nie­go część wody do naczynia mniejszego, przenosimy do niego ryby, a następnie umieszczamy w akwarium. Po wyrówna­niu się temperatury wody w naczyniuw akwarium, wypuszczamy do niego ostrożnie ryby. Ryby są zwierzętami zmiennocieplnymi, zmieniającymi cie­płotę ciała wraz z wahaniami temperatu­ry środowiska, raptowna zmiana tempe­ratury jest niekorzystna dla ich zdrowia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *