Zakup roślin

Ryby, rośliny i zwierzęta do naszego ak­warium możemy samodzielnie zebrać i złowić w rodzimych słodkich wodach lub kupić w specjalistycznym sklepie. Podczas zakupu zauważymy, że ceny są bardzo różne. Cena. rynkowa zależy bo­wiem nie tylko od popytu, lecz także od dostępności gatunku w handlu oraz ła­twości jego hodowli w akwarium.

Nowości są zawsze droższe od gatunków hodowanych od dawna w akwarium.

Cena 1 wartość – to nie to samo. Każda żywa istota ma tę samą wartość biologicz­ną, niezależnie od swej ceny rynkowej. Wartość zwierzęcia i rośliny w akwarium zależy tylko od tego, jakim uznaniem cieszą się one u akwarysty, a więc od jego decyzji, a nie wpływów mody i cen.

Ciernik i neon Innesa mają tę samą war­tość, niezależnie od cen rynkowych. Neon Innesa jest z pewnością piękniejszy kolorystycznie, lecz ciernik jest ciekaw­szy z uwagi na sposób opieki nad potom­stwem.

Na co zwrócić musimy uwagę kupując rośliny? Przede wszystkim muszą one być zdrowe. Świadczy o tym ich świeżo- zielone zabarwienie, którego inten­sywność i odcień różne są u poszcze­gólnych gatunków. Nie kupujmy roślin o liściach wyblakłych, skarłowaciałych czy mocno zaglonionych. Szczególną uwagę zwrócić należy na kłącza, miejsca osadzenia liści, łodygi i korzenie. Muszą one wyglądać świeżo. Żadna część rośli­ny nie może gnić i cuchnąć. Korzenie czarne, o szklistych miejscach to korzenie chore.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *