Wyposażenie akwarium

W skład wyposażenia wchodzą:

  • Termometr z uchwytem jest zawsze po­trzebny, gdyż kontrola temperatury jest nieodzowna zarówno w zimno- jak i w ciepłowodnym akwarium. Z reguły termometr mocowany jest do szyby gu­mową przyssawką. W handlu spotyka się również termometry wbijane w podłoże. Uwaga! Nie wszystkie termometry wska­zują temperaturę prawidłowo. Zaleca się skontrolowanie zakupionego termometru przez porównanie z termometrem spraw­dzonym.
  • Grzałkę wykorzystujemy tylko wtedy, gdy chcemy hodować rośliny, ryby i zwie­rzęta wymagające podwyższonej tempe­ratury. Gdy nie możemy lub nie chcemy podgrzewać wody, musimy zrezygnować z hodowli tych gatunków. Więcej satysfa­kcji dadzą nam rodzime ryby, zwierzęta i rośliny nie potrzebujące ogrzewania. Przy zakupie sprzętu elektrycznego pa­miętać musimy, że wyroby droższe, do­brej jakości, trwalsze są od tanich. Powin­ny one odpowiadać wymogom bezpiecz­nego ich użytkowania.
  • Napowietrzanie i filtr przydać się mogą z wielu względów. Jeśli jest to możliwe, przewidzieć należy przynajmniej napo­wietrzanie, nawet wówczas, gdy nie bę­dzie ono regularnie uruchamiane.

Instalacja napowietrzająca składa się z:
pompki powietrza, odpowiedniej długości przewodów powietrza, możliwie z tworzywa, zaciskaczy lub kurków powietrza oraz przebiegającej wewnątrz akwarium rurki ze szkła, plastyku lub celuloidu zakończonej rozpylaczem.

 

W skład wyposażenia wchodzą:

  • Termometr z uchwytem jest zawsze po­trzebny, gdyż kontrola temperatury jest nieodzowna zarówno w zimno- jak i w ciepłowodnym akwarium. Z reguły termometr mocowany jest do szyby gu­mową przyssawką. W handlu spotyka się również termometry wbijane w podłoże. Uwaga! Nie wszystkie termometry wska­zują temperaturę prawidłowo. Zaleca się skontrolowanie zakupionego termometru przez porównanie z termometrem spraw­dzonym.
  • Grzałkę wykorzystujemy tylko wtedy, gdy chcemy hodować rośliny, ryby i zwie­rzęta wymagające podwyższonej tempe­ratury. Gdy nie możemy lub nie chcemy podgrzewać wody, musimy zrezygnować z hodowli tych gatunków. Więcej satysfa­kcji dadzą nam rodzime ryby, zwierzęta i rośliny nie potrzebujące ogrzewania. Przy zakupie sprzętu elektrycznego pa­miętać musimy, że wyroby droższe, do­brej jakości, trwalsze są od tanich. Powin­ny one odpowiadać wymogom bezpiecz­nego ich użytkowania.
  • Napowietrzanie i filtr przydać się mogą z wielu względów. Jeśli jest to możliwe, przewidzieć należy przynajmniej napo­wietrzanie, nawet wówczas, gdy nie bę­dzie ono regularnie uruchamiane.

 

W skład instalacji filtrującej wchodzą:

  • pompka powietrza, zawieszany pojem­nik, jeśli filtr jest zewnętrzny, a fajka lub wkład, jeśli wewnętrzny, oraz w obydwu systemach rurka filtru z doprowadzeniem powietrza. Nowością są filtry z obiegiem wody wymuszanym przez pompy wodne. Działanie filtrów węglowych uwarunko­wane jest obecnością węgla aktywowa­nego, wytwarzanego do celów akwarys­tycznych. Do filtrów nigdy nie wolno sto­sować szklanej waty, wyłącznie watę z włókien sztucznych.
  • Skrobak do szyb w najprostszej postaci jest prętem zakończonym uchwytem, w którym umieszcza się żyletkę. Umożli­wia on oczyszczenie szyb z glonów i in­nych osadów. W zbiornikach z tworzywa sztucznego, bądź z pleksiglasu, skrobak tego typu nie powinien być stosowany gdyż niszczy szyby.

­

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *