Wybór i umocowywanie oświetlenia odpowiedniego dla ryb akwariowych

Lampy jarzeniowe są najodpowiedniej­sze do akwarium, ale tylko pod warun­kiem zastosowania odpowiedniego ich typu. Są one przydatne przede wszystkim do ciągłego oświetlania większych akwa­riów, ponieważ ich wydajność świetlna jest bardzo wysoka, a wydzielanie ciepła niskie. Są one zatem tańsze w eksploata­cji niż zwykłe żarówki, chociaż koszt za­łożenia ich jest wyższy. Godne polecenia jest umieszczenie nad akwarium świetló­wek o różnym zabarwieniu światła, aby uzyskać możliwie wielostronną jego strukturę, która ma znaczenie dla wzrostu roślin.

Uwaga! Dla każdej jarzeniówki potrzeb­ny będzie starter i dławik. Przy napięciu 110 wolt potrzebny będzie transformator, który zmieni napięcie na 220 V.

Lokalizacja źródeł światła decyduje o ich efektywności. Należy więc pamiętać:

  1. Źródło światła powinno być umieszczo­ne jak najbliżej powierzchni wody.
  2. Światło padać powinno do akwarium z góry i od przodu: oświetlenie boczne może być traktowane tylko jako dodatko­we, pozwala jednak ono uwypuklić kolo­ry ryb.
  3. Źródła światła powinny znajdować się w oprawach kierujących jego promienie tak, by nie oślepiały oglądającego.
  4. Źródła światła nie mogą znajdować się zbyt blisko szyby przykrywającej, ponie­waż powstaje niebezpieczeństwo jej pęk­nięcia, zwłaszcza gdy używamy zwyk- łvch żarówek.

Uwaga! Zagrożenie życia! Wszystkie urządzenia przewodzące prąd muszą być przez fachowca dokładnie zabezpieczone przed wilgocią. Przede wszystkim znaj­dująca się nad akwarium obudowa oświetlenia wraz z częściami przewodzą­cymi prąd musi być odizolowana od po­wierzchni wody szklaną szybą.

Moc oświetlenia obieramy większą niż dawniej to praktykowano, ponieważ obecnie bardzo ceni się dekoracyjny i bujny wzrost roślin. Moc jarzeniówek powinna odpowiadać długości akwarium w centymetrach. Tylko przy dużych zbiornikach o głębokości ponad 40 cm i większej, daje się jarzeniówki o mocy 1,5 do 2 watów na centymetr długości.; Światło zwykłych żarówek ma tylko war­tość uzupełniającą spektrum, większa część ich energii przekształcona zostanie w ciepło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *