Wlewanie wody do akwarium

Skład wody może być nawet dla doświad­czonego akwarysty przyczyną wielu kło­potów. Tylko wtedy, kiedy zrezygnujemy z pielęgnacji i chowu bardzo wymagają­cych ryb i roślin, chemia wody nie gra żadnej roli.

Woda wodociągowa lub ze studni, jeżeli jest wodą pitną, nadaje się do akwarium. Można w niej hodować wszystkie wymie­nione w tej książce gatunki ryb i roślin. Uwaga! Woda wodociągowa zawiera naj­częściej działający trująco na ryby chlor, który po pewnym czasie się z niej ulatnia. Dlatego wodę przed nalaniem do akwa­rium pozostawiamy na 24 godziny, by się odstała, a dopiero później wpuszczamy do niej ryby. Do akwarium zimnowodne- go bierzemy wodę z instalacji wodocią­gowej. Gdy mamy akwarium ciepłowod- ne, temperaturę wody podnosimy przez dolanie do niej ciepłej wody.

Uwaga! Nie wolno przenosić roślin cie- płowodnych do wody zbyt zimnej, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu.

Przed nalaniem wody do przygotowane­go już akwarium, urządzone jego wnętrze przykrywamy papierem pakowym i do­piero wówczas lejemy wodę, jednak nie bezpośrednio na papier, a na miseczkę ustawioną na spodeczku albo na podsta­wioną nisko dłoń, aby strumień wody nie zniszczył naszej pracy.

Małe akwaria można napełnić wodą za pomocą kubka. Większe akwaria napeł­niamy za pomocą wiadra, które stawiamy na górnej krawędzi zbiornika, najlepiej na desce przełożonej przez ramę akwa­rium i nalewamy wodę wężem.

Uwaga! Pozostawiony bez dozoru stru­mień wody może wyrwać dziurę w pod­łożu.

Po nalaniu wody papier pakowy, spode- czek, miseczkę usuwamy. Rośliny podno­simy kijkiem, a akwarium przykrywamy szybą. Uruchamiamy urządzenia techni­czne. Tak pozostawiamy akwarium. Po upływie około tygodnia, gdy znikną po­wstałe przy napełnianiu zmętnienia i li­czne pęcherzyki powietrza, wpuszczamy ryby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *