Ustawienie akwarium w domu

O miejscu ustawienia akwarium decydo­wać będą nasze upodobania, sytuacja mieszkaniowa oraz wymagania życiowe naszych zwierząt i roślin. Musimy się dokładnie zastanowić, gdzie chcemy ak­warium ustawić i omówić tę sprawę z wszystkimi członkami rodziny, a przede wszystkim z panią domu.

Zmiana miejsca, konieczna po nieprze­myślanym ustawieniu, może zakłócić proces aklimatyzacji roślin i zwierząt. Szczególnie rośliny bardzo źle znoszą wszelkie zmiany, potrzebując często mie­sięcy, aby się na nowo zaaklimatyzować.

Nasze życzenia muszą naturalnie być do­stosowane do sytuacji mieszkaniowej. Pielęgnując akwarium, musimy przede wszystkim jasno określić swój cel,- powin­niśmy myśleć już o tym przed urządze­niem akwarium.

Wymagania życiowe zwierząt i roślin

Musimy uwzględnić w naszych rozważaniach. Wszystkie organizmy wymagają określonych warunków do życia i tylko wtedy, gdy zostaną one spełnione, mogą się rozwijać prawidłowo.

Jeśli akwarium ma cieszyć i nauczać swym żywym pięknem, musi być ustawione w takim miejscu, by mogło w pełni ukazać swój urok, swoje walory.

Na początek pięć uwag:

  1. Obecne możliwości oświetleniowe uniezależniają nas od dziennego światła i pozwalają ustawić akwarium w dowol­nym miejscu pomieszczenia.
  2. Akwarium w wyznaczonym miejscu musi stać pewnie, nie kołysać się, gdyż może ulec wywróceniu.
  3. Powinno stać na takiej wysokości, abyśmy mogli obserwować akwarium i jego mieszkańców bez trudu i nużącego pochylania ciała.
  4. Powinno stać w takim miejscu, abyś­my mogli wszystkie czynności wykony­wać wygodnie, bez wyrządzania szkód lub narażania się na niebezpieczeństwo.
  5. Akwarium powinno harmonizować z całością pokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *