Ustawieni akwarium w praktyce

Akwaria odlewane ze szklą, klejone lub ze sztucznego tworzywa, aby
zabezpie czyć przed pęknięciem, stawiamy na miękkim podłożu: najlepiej na papierze, filcu lub piankowym tworzywie.

Przy ustawianiu akwarium odlewanego dobrze jest okręcić zbiornik wzdłuż gór­nej i dolnej krawędzi kilkoma warstwami taśmy izolacyjnej lub leukoplastu, zabez­piecza to przed pęknięciem, a nawet roz- padnięciem zbiornika.

Akwaria ramowe i klejone muszą stać pewnie, równo i w poziomie. Im większe są zbiorniki, tym bardziej musimy zwra­cać uwagę na wytrzymałość podstawy, na której będą stały. Chwiejące się stoły są nieodpowiednie: podstawa musi być sta­bilna.

Bezpieczny stojak pod akwarium opiera się o podłogę dużą powierzchnią. W razie potrzeby można pod nogi stojaka podło­żyć odpowiedniej wielkości metalowe lub drewniane krążki. W ten sposób zapo­biegniemy nierównemu zagłębieniu się jego nóg w podłoże, np. przy linoleum lub chodniku. Jeśli podłoga jest z desek, wy­korzystujemy podtrzymujące ją belki, ustawiając nogi akwarium w miejscach, w których się one znajdują lub układamy na nią listwy drewniane tak, by łączyły te belki między sobą, a dopiero potem usta­wiamy na nich stojak lub stół pod akwa­rium.

Podstawa, na której ustawiamy akwa­rium, np. blat stołu, musi być równa i sztywna – nie może się wyginać. Akwa­rium nie powinno stać na niej całą powie­rzchnią, lecz podkładamy pod nie wzdłuż dłuższego boku dwie lub więcej jednako­wych, wąskich listew, na których usta­wiamy akwarium. Zwracamy uwagę, aby listwy były podłożone pod akwarium od­powiednio głęboko, lecz tak, by wspiera­ło się o nie ramą, a nie podłogą.

Bardzo wysokie stelaże ustawiamy z lekkim nachyle­niem w kierunku ściany i mocujemy do niej za pomocą haków.

Uwaga! Nierówne podłoże spowodować może od­kształcenie ramy, a to z kolei nieszczelność i pękanie szyb w akwarium.

Instalacja elektryczna musi być wykona­na starannie. Wszystkie wyprowadzenia powinny być wykonane przez fachowca tak, by nie ulegały zawilgoceniu oraz by były niedostępne dla osób niepowoła­nych, szczególnie małych dzieci. Ubezpieczenie od odpowiedzialności w razie wyrządzenia nieprzewidzianej szkody pokryje jedynie część naszych na­leżności z tytułu odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *