Tło w akwarium

Tylna ściana akwarium decyduje o ogól­nym wrażeniu. Istotne jest to szczególnie wtedy gdy akwarium ma być ozdobą pokoju lub gdy chcemy wzmocnić wraże­nie wywoływane przez określony podwo­dny krajobraz.

Jeżeli chcemy umieścić akwarium przy oknie rezygnujemy z budowy tylnej ścia­ny, gdyż zatrzymałaby ona padające z okna światło. To nie szkodzi, że poprzez akwarium widzieć będziemy okno i przedmioty na parapecie.

Natomiast umieszczając akwarium przy ścianie pokoju możemy popuścić wodze naszej fantazji i potrudzić się nad sporzą­dzeniem tła.

Najprostszym sposobem na stworzenie

tla jest pomalowanie od zewnątrz zwró­conej do ściany szyby. To sprawi, że nasz krajobraz podwodny kończyć się będzie spokojnie i naturalnie.

Do malowania używamy farb szybko- schnących, dających się łatwo zeskrobać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z reguły wy­starcza pomalowanie jednorazowe.

Barwa biała lub czarna nie wchodzą w ra­chubę, gdyż robią ponure wrażenie, po­dobnie odpadają barwy jaskrawe. Najle­psze są farby ziemiste i ciemne, od oliw- kowozielonej do szarobrązowej, od któ­rych ryby i rośliny korzystnie się odbijają. Odcień danej barwy dobieramy według własnego upodobania. Malując zwraca­my uwagę, by nie zostawały ślady od pędzla, a spływająca farba nie tworzyła zacieków.

Tło „tupowane” w porównaniu z malo­wanym sprawia wrażenie lekkości. Tupujemy dotykając powierzchni szyby raz przy razie pędzlem trzymanym piono­wo w stosunku do jej powierzchni.

Wzór podobny do rysunku malowanego przez mróz na szybie otrzymamy w nastę­pujący sposób. Wycinamy tekturę wiel­kości tylnej szyby, następnie malujemy farbą tekturę i szybę i przyciskamy malo­wanymi powierzchniami do siebie. Po kilku sekundach tekturę odrywamy. Artystycznie wymalowana w formie kra­jobrazu tektura ustawiona z tyłu akwa­rium, w większości wypadków nie jest w dobrym guście. Natomiast nic nie moż­na zarzucić oferowanym przez handel du­żym fotografiom podwodnych krajobra­zów lub akwariów poprawnie obsadzo­nych roślinami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *