Temperatura w akwarium

Gdy chcemy pielęgnować ciepłolubne ryby i rośli­ny, konieczne jest ogrzewanie akwarium. Przenie­sienie akwarium ze słonecznego miejsca przy oknie pod piec, by „ryby się nie przeziębiły”, nie daje pozytywnych rezultatów.

Wykonanie instalacji ogrzewającej zależy od lokal­nych warunków oraz od wymagań termicznych ryb i roślin.

Spotyka się również ryby egzotyczne o stosunkowo niskich wymaganiach termicznych. Wystarczy wte­dy zimą ogrzewać w nocy (gdy akwarium stoi w sła­bo ogrzewanym pomieszczeniu), a latem przy szcze­gólnie chłodnej pogodzie. Dla takich ryb przygoto­wujemy akwarium o umiarkowanej temperaturze. Dla innych ryb i roślin, które mają bardzo wysokie wymagania termiczne, musimy przygotować akwa­rium ciepłowodne. W tym wypadku będziemy mu­sieli podgrzewać wodę zawsze, gdy temperatura spadnie poniżej określonej granicy, która wynosi najczęściej 22 do 21°C.

Istotna jest również wielkość akwarium, pora roku i dnia, temperatura pokoju oraz to, czy akwarium jest w jakikolwiek sposób chronione przed utratą ciepła, np. jest ono wbudowane w szafę, a wolna jest tylko frontowa szyba.

Ogrzewanie elektryczne jest najtańsze, najwygod­niejsze i bezpieczne, gdy sprzęt jest odpowiedni i stosowany zgodnie z instrukcją. Jeśli np. używamy grzałki w postaci szklanej rurki wypełnionej pia­skiem z ułożoną wewnątrz spiralą, sięgać musi ona aż do dna akwarium. Lepsze są grzałki wodoszczel­ne przytwierdzane w pobliżu dna przyssawkami poziomo do szyby, ponieważ ciepło równomiernie rozchodzi się wtedy w zbiorniku. Praktycznie jest zaopatrzyć się w grzałkę regulowaną. Dla osób pracujących zawodowo, nie mogących w ciągu dnia troszczyć się o swoje akwarium, najlepsza jest grzał­ka sterowana automatycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *