Staranność – to połowa sukcesu w przygotowaniu akwarium

Urządzenie akwarium wymaga namysłu.

Czynności z tym związane zawsze pocią­gają za sobą pewien nieporządek (lanie wody), dlatego powinny sprawnie prze­biegać. Dobrze jest każdą czynność prze­myśleć i przygotować.

Biorąc się do pracy, musimy starać się nie zakłócać domowego porządku, aby rów­nież inni domownicy pozostali zwolenni­kami akwarium, nawet gdy nie będzie ono taką ozdobą pokoju, jakby tego sobie życzyli.

Najpierw przygotujmy mały szkic, który bardzo nam może pomóc. Ustalmy jak nasze akwarium powinno wyglądać, wy­obraźmy sobie podwodny krajobraz, za­stanówmy Się w jaki sprzęt je wyposażyć. Takie podejście do pracy spowoduje, że nasze akwarium przedstawiać będzie zgodną z planem, uporządkowaną całość, nie zaś chaos.
Wszystko przygotowujemy przed rozpoczęciem urządzania.
Akwarium stoi już na swym miejscu, dokładnie wypoziomowane i wymyte. Sprawdzian ustawienia i szczelności,którym będzie mowa na stronie następnej, przeprowadziliśmy w poprzednich dniach.
Piasek, kamienie i korzenie są już odpowiednio przygotowane.
Sprzęt techniczny jest sprawdzony, działa bez zarzutu, wężyki potrzebne np. do napowietrzania i filtru są dokładnie wy­mierzone, połączenia elektryczne do­kładnie zaizolowane.
Rośliny wymyte, leżą w misce z przycię­tymi korzeniami, ułożone w takiej kolej­ności, w jakiej będziemy je w czasie urzą­dzania potrzebowali.
Gąbka, kołek do sadzenia i deseczka czekają przygotowane.
Na wszelki wypadek przygotowujemy wiadro i ścierkę do podłogi, gdyby nie­chcący rozlała nam się woda.

Wodę bierzemy z kranu, a najlepiej ze studni lub odpowiednich zbiorników naturalnych. Woda musi się „odstać”, do­piero po tygodniu wpuścimy ryby. Jeśli zamierzamy urządzić tropikalne akwa­rium, temperatura wody powinna być wyższa, właściwa dla danych roślin zwierząt, dlatego zimną wodę mieszamy z ciepłą. Uwaga! Wody nie wolno przygotowywać w metalowych naczyniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *