Sprzęt pomocniczy przy zakładaniu pierwszego akwarium

Wąż gumowy, a jeszcze lepiej plastiko­wy o średnicy około 0,8 cm służy do spuszczania i nalewania wody oraz ściągania ■ osadu z dna.

W celu zebrania osadu zakładamy na wąż szklany lub plastykowy przyrząd do oczy­szczania dna, nie pozwala on, aby piasek, który jest cięższy, był porywany razem z osadem.
Przyrząd do czyszczenia dna ze zbiorni­kiem na osad jest wystarczający do odmu- lania mniejszych akwariów. Dno powin­no mieć lekki spadek w kierunku jedne­go z przednich rogów zbiornika, tak by mogła się tutaj zbierać większość osadu. Bardzo praktyczne w użyciu są „odkurza­cze akwaryjne”, ściągające osad za po­mocą pompki powietrza.
Siatka o dużych oczkach przeznaczona jest do połowu większych ryb. Musi mieć ona prostokątną ramkę, aby można było odławiać nią ryby w kątach akwarium, gdzie zaniepokojone chętnie się kryją. Do połowu wykorzystujemy możliwie dwie siatki, z których jedną trzymamy nieruchomo, drugą zaś usiłujemy schwy­tać ryby. Ten sposób ułatwi nam ich wyło­wienie.
Wystrzegać się należy ciernistych pro­mieni w płetwach niektórych ryb, gdyż mogą być przyczyną bolesnych skale­czeń.
Siatka o drobnych oczkach służy do poło­wu małych ryb oraz przelewania i prze­płukiwania organizmów pokarmowych przed podaniem ich rybom.
Wszystkie siatki i sita należy po użyciu wymyć. Siatkę użytą do wyławiania cho­rych ryb należy zdezynfekować w roztwo­rze nadmanganianu potasu.
Fajki używane są razem z siatkami do połowu płochliwych i bardzo delikatnych ryb, których skórę podczas wyławiania siatką bardzo łatwo można uszkodzić. Uwaga! Ryb nie wolno łowić rękoma.
Do sortowania organizmów pokarmo­wych, według ich wielkości, z powodze­niem wykorzystać można dostępne w handlu sitka kuchenne.
Karmniki na pokarm suchy uniemożli­wiają jego rozpływanie się po powierzch­ni wody i przyzwyczajają ryby do stałego miejsca karmienia. Karmniki z dziurko­wanym dnem służą do stopniowego skar­miania rureczników i larw ochotkowa- tych, które podane luzem schowałyby się w dnie.
Szpilki do roślin przytrzymują je mocno w podłożu aż do chwili, gdy się zakorzenią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *