Sadzenie roślin w akwarium

Przygotowanie i sadzenie roślin

Rośliny najlepiej jest sadzić tuż przed nalaniem wody, gdy inne czynności zwią­zane z urządzeniem akwarium są już ukończone. W tym celu w wybranych miejscach akwarium palcem lub kołkiem do sadzenia roślin robimy w wilgotnym piasku odpowiedniej wielkości otwory. Uwaga! Aby usunąć mogące znajdować się na wodnych roślinach niepożądane organizmy, zaleca się przed posadze­niem rośliny nowo nabyte zdezynfeko­wać. W tym celu przez 5 minut kąpiemy je w roztworze ałunu (siarczan glinowo-po- tasowy) – 1 czubatą łyżeczkę od herbaty na 1 litr wody, a następnie dokładnie spłukujemy pod bieżącą wodą o tej samej temperaturze.

Teraz robimy przegląd roślin. Odrzucamy uszkodzone lub obumarłe liście i inne części roślin. Zbyt gęste korzenie prze­świetlamy, zbyt długie przycinamy (rośli­ny z przyciętymi korzeniami szybciej się przyjmą).

Przed sadzeniem sortujemy rośliny we­dług gatunków i rozłożone przechowuje­my w misce z wodą, zwracając przy tym uwagę, by wszystkie ich części były przy­kryte wodą.

Przy sadzeniu roślin musimy uważać, by przycięte korzenie miały w przygotowa­nym otworze wystarczającą ilość miejsca i zwieszały się swobodnie. W żadnym wypadku nie powinny być podwinięte do góry, a ich końce wystawać z otworu. Rośliny nie mogą być posadzone zbyt głęboko w podłożu, zbyt płytkie posadze­nie roślin też jest niewskazane. W ża­dnym wypadku stożek wzrostu roślin, których liście wyrastają bezpośrednio z szyjki korzeniowej, nie może być zagłę­biony w podłożu. Po umieszczeniu wszys­tkich roślin w otworach ostrożnie, ale mocno, ugniatamy palcami podłoże wo­kół każdej z nich. Rośliny słabo ukorze­nione lub o dużej skłonności do wypływa­nia możemy jeszcze dodatkowo przymo­cować do dna akwarium szklanymi szpil­kami lub kamykami.

Wodę do akwarium wlewamy zazwyczaj dopiero po posadzeniu roślin. Gdy nie jest to w danej chwili możliwe, np. woda nie ma odpowiedniej temperatury, musi­my chronić rośliny przed wyschnięciem. W tym celu przykrywamy rośliny bardzo lekką tkaniną, np. gazą lub bibułką, i spryskujemy wodą.

Akwarium po napełnieniu wodą szczelnie przykrywamy szybą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *