Rodzaje akwariów

Jako akwaria pomocnicze służyć mogą słoje i inne szklane naczynia. Małe, o pojemności do 2 litrów, służyć mogą obserwacji niższych zwierząt wodnych. Naczy­nia większe, o pojemności od 5 do 10 litrów, można już właściwie uznać za ak­warium i trzymać w nich mniejsze ryby. Mają one jednak ten mankament, że ich górna powierzchnia jest zbyt mała w stosunku do wysokości, przez co wymiana gazowa jest utrudniona. Ponadto ich wy- sklepione ściany zniekształcają obraz wnętrza.

Akwarium odlewane ze szkła jest dzisiaj uważane za pomocnicze i może służyć do obserwacji, doświadczeń a w pewnym zakresie także do podchowu niektórych ryb akwaryjnych. Od chwili wprowadzenia akwariów klejonych, których gładkie szyby umożliwiają lepszą obserwację, akwaria odlewane rzadko znajdują zastosowanie. Ich mankamentem jest niska odporność na pęknięcia (stłuczenia) oraz nie zawsze równe ściany, które często zniekształcają obraz wnętrza. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wykorzystywać zbiorniki o małej pojemności oraz zachowywać wszystkie środki ostrożności, o których będzie jeszcze mowa na następnych stronach.

Akwariów ze sztucznego tworzywa, o małych rozmiarach, mężna używać do tych samych celów co zbiorników odle­wanych ze szkła. Zwykle są to akwaria o pojemności do 50 litrów, często z przy­kryciem zawierającym wmontowane oświetlenie oraz odpowiednie wyposaże­nie. Pomiędzy przykryciem z instalacją elektryczną a powierzchnią wody stale powinna znajdować się szklana szyba chroniąca przed wilgocią.

Akwarium ramowe jest zbiornikiem o bokach ze szklanych szyb wprawionych w ramę z metalu lub tworzywa sztuczne­go Ten rodzaj akwarium był do dzisiaj najczęściej używany. Jego zaletą są gład­kie szyby oraz duża odporność na pęknię­cia. Ponadto wielkość jego może być do­wolnie duża, jeśli grubość ram i szyb odpowiada ciśnieniu wody.

Częścią wszystkich wymienionych typów akwariów jest szyba przykrywająca, z odpowiednimi uchwytami i wycięciami na sprzęt i jego zasilanie. W zbiornikach ramowych podstawki pod szybę przykrywającą najczęściej przymocowane są na stałe do ramy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *