Posocznica

Posocznica występuje najczęściej u ryb hodowa­nych w stawach, lecz nierzadko spotyka się ją także w akwarium. Jest to nieuleczalna, bakteryjna choro­ba, której przyczyną są zwykle nieszkodliwe, po­wszechnie spotykane bakterie. (Po wyizolowaniu w 1971 roku wirusa posocznicy obecnie uznaje się ją za zespół dwu odrębnych chorób: wirusowej i bak­teryjnej -dop. tłum.). Zazwyczaj atakowane są ryby osłabione, np. przez jednostronne żywienie z nastę­pującym przetłuszczeniem wątroby. W obrazie cho­roby widoczne jest gąbczasto nabrzmiałe ciało ryby, zwłaszcza zaś powiększony brzuch, nastroszone łu­ski i wytrzeszczone oczy. Choroba ta występuje w różnych formach wywoływanych przez różne szczepy bakterii i powodować może także pojawie­nie się jasno obramowanych wrzodów, później zaś w następstwie infekcji doprowadzi do deformacji szkieletu.

Leczenie: ryby chore na posocznicę natychmiast usuwamy z akwarium. Unikamy zawleczenia czyn­nika chorobotwórczego przez wprowadzenie cho­rych ryb o widocznych ostrych zmianach posoczni- cowych. Zanim zarażony basen będziemy mogli na nowo obsadzić, bezwarunkowo musimy go zdezyn­fekować. Zapobiegamy posocznicy poprzez troskli­wą pielęgnację, zwłaszcza unikamy zaburzeń prze­miany materii, degeneracji wątroby i innych chorób ryb, które często sprzyjają jej wystąpieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *