Pływacz karłowaty i żabienice

Pływacz karłowaty  jest rośliną odżywiającą się dodatkowo pierwotniakami. Nitko­wate, ciasno ze sobą poplątane pędy tworzą pod powierzchnią wody gęste zarośla. Listki są delikat­ne, włosowate, w kątach liści umieszczone są pę­cherzyki chwytne, za pomocą których roślina łowi pierwotniaki. Rozmnożyć ją możemy poprzez odła­manie kawałka rośliny, który natychmiast się roz­rasta. Pływacz karłowaty jest znakomitą rośliną do składania ikry i bezpiecznym miejscem ucieczki dla wylęgu, zwłaszcza gdy pływa pod powierzchnią wody. Chętnie przebywają w nim młode ryby. W ak­warium ubogim w pierwotniaki stale tworzy się wiele nowych pęcherzyków chwytnych, przez co pędy tej rośliny zajmują większą powierzchnię i są cieńsze.

Żabienice pochodzą z tropików i subtropików Ame­ryki Południowej i Środkowej. Gatunkami najbar­dziej znanymi są: żabienica delikatna , żabienica szerokolistna, patrz umiarkowanie ciepłe, żabienica ama­zońska , żabienica Blehera

Żabienice są roślinami błotnymi, jednak w akwa­rium hoduje się je z reguły zanurzone pod wodą. Korzenią się w dnie, mniejsze-gatunki rozmnażają się przez rozłogi. U większych gatunków w długoło- dygowych kwiatostanach często tworzą się młode rośliny, które można umieścić w podłożu, gdzie się natychmiast zakorzeniają. Liście zawsze są delikat­ne i świeżozielone, niejednokrotnie sierpówato wy­gięte. Gatunki te lubią jasne światło, jedynie żabie­nica szerokolistna dostosowuje się do różnych wa­runków świetlnych.

Żabienica amazońska i żabienica Blehera szczegól­nie nadają się do akwariów przestronnych. Zwłasz­cza ta ostatnia może tworzyć wspaniałe kępy, a ponieważ przy jej szyjce korzeniowej niekiedy tworzą się odrosty, po pewnym czasie siadać się może ona z kilku roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *