Okończyk moczarowy

Najmniejszy przedstawiciel bassowatych jest prze­śliczną, żwawą i ciekawą rybką. Można go trzymać w towarzystwie innych ryb, lecz najlepiej prezentu­je się między osobnikami własnego gatunku. W ma­łym akwarium możemy trzymać tylko jedną parę, dlatego lepiej jest wykorzystać większy zbiornik, aby móc trzymać kilka par równocześnie. Oferujemy, tym niewiele ponad centymetrowej długości rybkom, zbiornik gęsto obsadzony wywłócznikiem

nurzańcem śrubowym, środek zbiornika pozosta­wiamy nie obsadzony. Podłoże nie powinno być zbyt gruboziarniste. Do dekoracji wykorzystujemy małe grupy kamieni, można także trzcinę i kilka korzeni, które jednak powinny być odsunięte od roślinności i w żadnym wypadku jej nie przytła­czać. Dno możemy wyłożyć warstwą torfu. Tempe­ratura wody wahać się może między 10 a 25°C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *