Nurzaniec i różdżyca rutewkowata

Nurzaniec olbrzymi (pochodzi z Filipin. Jest szybko rosną­cą, bardzo dekoracyjną rośliną, szczegól­nie nadającą się do bardzo dużych i wyso­kich akwariów. Zakorzenia się w dnie, rozmnaża przez rozłogi. Nurzaniec olbrzymi lubi dużo światła i słońca.

Różdżyca rutewkowata w handlu występuje w róż­nych formach. Najpopularniejsza, poka­zana na rysunku, posiada szerokie blasz­ki liściowe. Forma z delikatnie rozdzielo­nymi liśćmi występuje w sprzedaży jako paproć sumatrzańska. Pływająca po po­wierzchni znana jest jako paproć pływa­jąca. Są to piękne, delikatne, nieco łamli­we, jasnozielone rośliny. Sadząc musimy umocowywać je szklanymi szpilkami, po­nieważ w przeciwnym wypadku stale bę­dą wypływały do góry. Rozmnaża się przez powstające w kątach liści młode rośliny. Stare rośliny tworzą całe rodziny. Paprocie potrzebują ciepła, dużo światła, także trochę słońca. Paprocie pływające wrażliwe są na skraplającą się wodę, dla ­tego szyba przykrywająca powinna być położona ukośnie, co umożliwi odpływ wody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *