Myksosporidioza

Myksosporidioza (choroba neonowa) jest schorze­niem występującym u neona Innesa i innych podob­nie wrażliwych gatunków ryb. Choroba nieuleczal­na, o wewnętrznym przebiegu, z trudnymi do rozpo­znania początkowymi objawami, prawie zawsze kończy się śmiercią. Wywołujące ją pierwotniaki tworzą liczne spory w mięśniach ryb. Początkowo zniszczeniu ulegają mięśnie, a następnie także inne organy wewnętrzne. Choroba przenoszona jest z piaskiem, roślinami. Infekcja może nastąpić po­przez wydzieliny chorych ryb. U neona Innesa obja­wia się głównie blednięciem kolorów, skrzywie­niem kręgosłupa i innymi deformacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *