Moczarka argentyńska Lagarosyfon Nurzaniec śrubowy

Moczarka argentyńska jest piękną żywo zieloną i szybko rosnącą rośliną, wyglądającą szczególnie korzystnie jeżeli posadzimy ją w kępach. Rośnie zarówno zakotwiczona w dnie jak rów­nież swobodnie pływając. Rozmnaża się przez boczne pędy, każda część łodygi może wyrosnąć w samodzielną roślinę. Moczarka bardzo lubi światło i jest do­skonałym wytwórcą tlenu. W słabo oświetlonym akwarium szybko obu­miera.

Lagarosyfon mszysty  pochodzi z Afryki. Jest blisko spokrewniony z moczarką ar­gentyńską, jego wymagania życiowe są takie same.

Nurzaniec śrubowy gatunkiem ze skręconymi liśćmi jest  jest rozpowszechniony w cie­płym klimacie prawie całej kuli ziem­skiej . Zakorzenia się w dnie, rozmnażając przez rozłogi. Nurzaniec lubi silne świat­ło, lecz niezbyt dużo słońca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *