Miejsce na akwarium w domu

Usytuowanie okna względem stron świata może mieć decydujące znaczenie dla pomyślnego rozwoju ryb i roślin (jeśli chcemy korzystać wyłącznie ze światła dziennego).

Powinniśmy zapamiętać:
Strona północna – bardzo niekorzystna Szkodliwe skutki eliminować możemy sztucznym oświetleniem. Odpowiednia dla akwarium zimnowodnego.
Strona południowa – niekorzystna Okresowe zbyt mocne naświetlenie może spowodować zakłócenia biologicznego rozwoju akwarium.
Strona zachodnia – korzystna Strona wschodnia – bardzo korzystna

Ustawienie akwarium na parapecie okiennym nie jest odpowiednie z wielu powodów. Akwarium otrzymuje najczęś­ciej zbyt dużo światła, światło przechodzi od strony tylnej szyby i sprawia, że ryby nie prezentują pełni swych barw. Często ich kolory rozbłyskują tylko w świetle padającym na wprost, w wyniku odbija­nia się promieni. Poza tym nie możemy otworzyć i umyć okna bez przenoszenia akwarium.

Korzystniej jest ustawić akwarium w pewnej odległości od okna. Okno moż­na otwierać i myć, zbiornik zaś oglądać ze wszystkich stron. Często jednak trudno jest znaleźć takie miejsce.

Zawsze pożądane jest ustawienie akwa­rium przy ścianie naprzeciw okna, ponie­waż światło pada na wprost, ryby prezen­tują wtedy pełnię swych kolorów. Oczy­wiście i tutaj należy zapewnić akwarium stałe miejsce.

Akwarium ustawić można niezależnie od okna w dowolnym miejscu. Wówczas w zależności od potrzeby oświetlamy je sztucznie – kilka godzin lub cały dzień. Oszklona weranda stwarza najlepsze możliwości ustawienia akwarium nie tyl­ko pojedynczego, lecz również całych ze­stawów akwaryjnych o dużej pojemności.

Większą liczbę akwariów można uloko­wać na stelażu z drewna lub kątownika metalowego; wtedy potrzebujemy do ich ustawienia tylko tyle miejsca co dla poje­dynczego akwarium. W handlu można również nabyć estetyczne meble pomy­ślane jako podstawa lub obudowa akwa­rium albo zamówić je u stolarza. Można w nich ulokować jedno lub więcej akwa­riów oraz całe potrzebne wyposażenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *