Kryptokoryna i aponogetony

Kryptokoryna o łacińskiej nazwie rozrasta się naj­bardziej spośród wszystkich kryptokoryn. Zadowala się stosunkowo słabym oświetleniem, jednak jak wszystkie kryptokoryny potrzebuje trochę ciepła. Zależnie od warunków pielęgnacyjnych może two­rzyć dwie formy wzrostu: albo z leżącymi płasko na dnie ciemnozielonymi liśćmi, których spodnia stro­na może być czerwono maderowana lub ze skiero­wanymi stromo ku górze. Kryptokoryna ta pasuje do akwariów każdej wielkości. Rozmnaża się przez rozłogi.

Aponogetony są bardzo pięknymi delikatnymi i naj­częściej wysokimi roślinami, szczególnie nadający­mi się do większych akwariów. Zasadniczo lubią światło i ciepło, potrzebują jednak zimowej przerwy spoczynkowej w niższych temperaturach. Wskaza­na jest miękka woda. Aponogeton madagaskarski, należący również do tego rodzaju, wymaga szcze­gólnie troskliwej opieki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *