Krajowe ryby zimnolubne pochodzące z rzek, strug i rowów

Ryby i rośliny z wolno płynących, nagrzewających się rzek, strug i rowów najczęściej dobrze aklimatyzują się w akwarium. Równinne rzeki i rowy latem mają zazwyczaj znacznie cieplejszą wodę niż rzeki wyżynne czy górskie; a ich mieszkańcy nie są zbyt wrażliwi na podniesienie się temperatury, jak również nie mają zbyt wygórowanego zapotrzebowania na tlen.

Rośliny: do dyspozycji mamy dużo roślin. Najodpowiedniejsze są gatunki, które spotkać możemy wśród flory stawowej. Są to: tojeść rozesłana, żyjące pod wodą formy mięty wodnej i przetacznika, rogatek, wywłócznik, mech wodny, moczarka kanadyjska, te dwie ostatnie zimą pozostają zielone. Obsadzać należy gęsto!

Ryby: na cztery litry wody bez napowietrzania dajemy jedną 5-6-centymetrowej długości rybę, z napowietrzaniem jedna ryba na 2 do 2,5 litra wody. Mogą to być: słonecznice, różanki i małe piskorze. Słonecznice przebywają w górnej i środkowej warstwie wody, różanki w środkowej, zaś piskorz jest rybą denną.W akwarium możemy umieścić małe małże, ślimaki i owady wodne. Ostrożnie z larwami ważek, chrząszczy wodnych oraz pluskolcami. Lepiej jest je trzymać w oddzielnym zbiorniku

Wymagania życiowe: czysta przejrzysta woda (piskorz nie potrzebuje wody bogatej w ilen, gdyż chwyta powietrze z powierzchni wody), 5 do 21°C, w upalne dni częściowa wymiana wody. Niezbyt dużo słońca, nie oświetlać zwykłymi żarówkami z powodu zbyt silnego nagrzewania. Pokarm żywy i suchy (piskorz chętnie je z dna).

Urządzenie: średni piasek, kilka płaskich kamieni. Hodując małże (patrz akwarium jednogatun- kowe, różanka) część podłoża odgrodzić i wypełnić drobnym piaskiem. Dekoracje przy pomocy korzeni i łodyg trzciny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *