Kolejność czynności podczas utwarzania akwarium

1) Duże kamienie przeznaczone na skał­ki i groty układamy na dnie akwarium. Uwaga I Jeżeli akwarium posiada szklane dno lub w jakiś inny sposób jest ono izolowane, szczególną uwagą zwrócić należy na to, żeby pomiędzy dnem a ka­mieniem nie znalazły się ziarenka piasku.Następnie jeśli chcemy, możemy ułożyć na dnie (przede wszystkim w większych akwariach) warstwę grubego żwiru, uzy­skując luźne uwarstwienie podłoża z du­żą ilością wolnych przestrzeni.

2)Warstwa odpowiedniej grubości z piasku słabo przemytego i możliwie gruboziarnistego. Przenosimy go w stanie wilgotnym i mocno ugniatamy płaskim drewienkiem lub deseczką, usuwając w ten sposób znajdujące się w nim powie­trze. Warstwie podłoża nadajemy lekki ukośny spadek w kierunku jednego z przednich kątów, gąbką zbieramy gro­madzącą się w nim wodę. Nie wolnotym zapomnieć, ponieważ nie zebrana będzie przyczyną zmętnienia wody po napełnieniu akwarium. Uwaga! Do zbie­rania używamy innej gąbki. W żadnym wypadku nie bierzemy gąbki służącej do czyszczenia szyb, gdyż mógł w niej po­zostać piasek, którym przy czyszczeniu porysujemy szyby akwarium. Teraz wkładamy elektryczną grzałkę, mocuje­my filtr wewnętrzny i układamy instala­cję napowietrzającą.

3) Gruby piasek przykrywamy warstwą dokładnie wymytego drobnego piaskumocno ugniatamy drewienkiem.Uwaga! Nie zapominamy zebrać gąbką gromadzącej się wody! Układamy taras z kamieni.

Stopień tarasu wypełniamy grubym pia­skiem, który przykrywamy warstwą wy­mytego drobnego piasku. Przewód do­prowadzający powietrze układamy w piasku i umocowujemy małymi kamy­kami lub szklanymi szpilkami do przy­twierdzania roślin. Całe wyposażenie te­chniczne możemy zasłonić elementami dekoracji, np. kamieniami, kawałkami drewna, torfem, liśćmi itp.
Tu i ówdzie mogą być widoczne fragmen­ty wyposażenia technicznego, bowiem nasze akwarium nie jest naturalnym zbiornikiem wodnym, chociaż niektóre procesy biologiczne w nim zachodzące bliskie są procesom przebiegającym w naturalnych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *