Ichtiosporidioza

Ichtiosporidioza  – bardzo niebezpie­czna, szeroko rozprzestrzeniona choroba ryb akwa- ryjnych, nieuleczalna, ponieważ długi czas przebie­ga bezobjawowo i zbyt późno jest rozpoznawana. (Można uzyskać pozytywny wynik w przypadku niezbyt zaawansowanego stanu chorobowego, lecz leczenie nie jest łatwe – dop. tłum.). Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb atakujący organy wewnętrzne. W następstwie choroby całe ciało ryby może pokryć się […]

Posocznica

Posocznica występuje najczęściej u ryb hodowa­nych w stawach, lecz nierzadko spotyka się ją także w akwarium. Jest to nieuleczalna, bakteryjna choro­ba, której przyczyną są zwykle nieszkodliwe, po­wszechnie spotykane bakterie. (Po wyizolowaniu w 1971 roku wirusa posocznicy obecnie uznaje się ją za zespół dwu odrębnych chorób: wirusowej i bak­teryjnej -dop. tłum.). Zazwyczaj atakowane są ryby osłabione, […]

Myksosporidioza

Myksosporidioza (choroba neonowa) jest schorze­niem występującym u neona Innesa i innych podob­nie wrażliwych gatunków ryb. Choroba nieuleczal­na, o wewnętrznym przebiegu, z trudnymi do rozpo­znania początkowymi objawami, prawie zawsze kończy się śmiercią. Wywołujące ją pierwotniaki tworzą liczne spory w mięśniach ryb. Początkowo zniszczeniu ulegają mięśnie, a następnie także inne organy wewnętrzne. Choroba przenoszona jest z piaskiem, […]

Mykobakterioza

Mykobakterioza jest groźną chorobą ryb awaryjnych, groźną dlatego, że gdy wido­czne są jej objawy zewnętrzne, jest już za późno na leczenie. Wywołana jest ona przez pałeczkowate bakterie mogące rozprzestrzeniać się szczególnie w następstwie niedoborów wywoływanych jedno­stronnym żywieniem, nieodpowiednią temperaturą wody, gęstą obsadą i zbyt słabym oświetleniem (niedobory ultrafioletowych promieni). Obraz choroby jest bardzo różny. Ryby chudną, […]

Pleśniawki wywoływane przez grzyby

Pleśniawki wywoływane przez grzyby z rodziny  nie należą do rzadkości, zwłaszcza gdy ryby trzymane są w zbyt niskiej temperaturze lub uległy obrażeniom zewnętrznym. Wówczas na wszystkich częściach ciała wystąpić może biały, podobny do kłaczków waty nalot, zwłaszcza na obrzeżeniach płetw, na oczach, wokół otwartych, częściowo zabliźnionych ran; u żyworodnych ryb karpieńcowatych często także w pysku. […]

Ichtioftirioza

Ichtioftirioza wywołana jest przez orzęska  Jest to bardzo częste schorzenie skóry i płetw, które leczone w porę przeważnie łatwe jest do zwalczenia. Pasożyt usadawia się w naskórku ryb, wnikając do jego głębszych warstw. Na skórze i płetwach tworzą się białe gruzełki osiągające wielkość kaszy manny. Znajdują się w nich pojedyncze, a niekiedy liczne pasożyty, które […]

Zmętnienie skóry

Zaraźliwe zmętnienie skóry wywołane jest przez różne pierwotniaki. Powodują one podrażnienie skóry a także płetw i skrzeli. Schorzenie to, leczone w porę, łatwe jest do zlikwidowania, zlekceważone – prowadzi do śnięcia ryb. Skóra pokrywa się biało- niebieskim nalotem, czasem występują na niej przekrwienia, czasem strzępi się. Chore ryby koły­szą się, składają płetwy, ocierają się o […]

Żywienie ryb akwariowych

Pokarm i karmienie są najważniejszymi sprawami, na które zwrócić musimy uwa­gę jeśli chcemy, by nasze ryby były zdro­we. Od prawidłowego żywienia zależy, czy dobrze się one czują i czy w związku z tym nas cieszą. Karmienie wymaga za­stanowienia i wyczucia. Nie jest obojętne czym karmimy ryby. Każdy gatunek ryb odżywia się specyficz­nym pokarmem, potrzebnym do […]

Pielęgnacja i codzienna obsługa akwarium

Chcemy zostać akwarystami! Ten zamiar możemy urzeczywistnić tylko wówczas, gdy nauczymy się prawidłowej pielęgnacji akwarium. Unikniemy w ten sposób niepowodzeń, które łatwo nam mogą zepsuć radość z naszego nowego hobby. Ntecterpliwość jest największym wrogiem naszego akwarium. Zrozumiałe jest, że zawsze, jeśli jest to tylko możliwe, chcemy osiągnąć swój cel. Rośliny ani ryby nie rosną w […]

Nadwódka wielonasienna i nadwódka szerokolistna

Nadwódka wielonasienna  jest jedną z najpiękniejszych i najwdzięczniej­szych roślin akwaryjnych. Tworzy gęste zarośla. Rozmnaża się poprzez ukorzenianie końców pędów, które sadzić możemy w dnie. Roślina jest zupełnie niewymagająca, jedynie lubi jasne światło. Nadwódka szerokolistna są spo­krewnione z nadwódką wielonasienną, lecz nadają się do większych akwariów. Synema tworzy duże rozety pierzastych liści, których kształt może być […]