Jaki typ akwarium najlepiej wybrać dla swoich ryb?

Jaki wybrać typ akwarium?

Czytelnik pewnie zastanawiał się już nad tym problemem czytając pierwszy roz­dział tej książki.

Decyzja o wyborze typu akwarium wy­maga od nas wiedzy w jaki sposób bę­dziemy je pielęgnować. Być może łatwiej o nią, gdy będziemy mieli już za sobą jakieś drobne doświadczenie hodowlane. Aby rozpocząć hodowlę przedstawicieli krajowej fauny i flory wystarczą do tego. słoje Wecka o pojemności od 1 do 2 litrów lub większy słój po ogórkach o pojemnoś­ci 5 litrów. Nie musimy stosować żadnych pomocniczych urządzeń. Uczyniwszy pierwszy krok, możemy osiągnąć drugi stopień wtajemniczenia, ale najpierw musimy odpowiedzieć sobie na szereg pytań.

Akwarium zimno- czy ciepłowodne?
Tak brzmi zazwyczaj pierwsze pytanie. Nie zawsze jest łatwo na nie odpowie­dzieć. Obydwa typy akwariów są piękne i nają swych zwolenników.

Szkolne akwaria najczęściej są zimno- wodne, gdyż ich celem jest zapoznanie ucznia ze zjawiskami zachodzącymi przede wszystkim w przyrodzie rodzin­nej.
Akwarium zimnowodne. Jeżeli decydu­jemy się na założenie tego typu akwa­rium, musimy wiedzieć, że zdani jesteś­my na zwierzęta i rośliny krajowe lub pochodzące jedynie z obszarów strefy umiarkowanej. Duża wartość tego akwa­rium polega nie tylko na tym, że bezpo­średnio przyczynia się do poznania przy­rody własnego kraju, umożliwia bowiem obserwację życi a zwierząt i roślin w natu­ralnych warunkach, jego plusem jest również to, że okazy do naszego akwa­rium możemy zebrać samodzielnie. Pie­lęgnacja akwarium zimnowodnego wy­maga takiej samej staranności, a nierzad­ko jeszcze większego doświadczenia niż pielęgnacja akwarium tropikalnego. Ak­warium zimnowodne, zwłaszcza złożone z okazów rodzimych, zazwyczaj jest nie­doceniane jako propozycja dla początku­jącego akwarysty. Jest to zupełnie błędne podejście, a przekonamy się o tym na podstawie pierwszych własnych do­świadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *