Instalacja akwarium

Próba ustawienia i szczelności!

Przed przystąpieniem do urządzania ak­warium dokonujemy próby, w którym miejscu pomieszczenia prezentuje się ono najkorzystniej. Oglądamy je ze wszy­stkich stron, sprawdzając czy będziemy mogli obserwować i obsługiwać akwa­rium bez zmęczenia.

Po próbie ustawienia przychodzi próba wodna. Sprawdzamy, szczególnie w przypadku zbiornika ramowego, jego szczelność.

W czasie próby akwarium powinno stać w miejscu, które będzie później zajmo­wało.
Ponowne opróżnienie urządzonego już zbiornika, z powodu jego nieszczelności, to przecież wielki kłopot.
Wodę nalewamy powoli, najlepiej za po­mocą węża. Wiadro stawiamy bezpośred­nio na metalowej krawędzi zbiornika lub jeszcze lepiej na desce położonej na gór­nej ramie. Zbiornik napełniamy 1,5 cm poniżej górnej krawędzi. Porównanie lu­stra wody z górną krawędzią zbiornika pozwoli nam przekonać się, czy akwa­rium stoi dokładnie w poziomie. Nastę­pnie sprawdzamy, czy akwarium nie przecieka. Uwaga! Do próby wodnej za­leca się używać wodę o temperaturze pokojowej, ponieważ woda zbyt zimna powoduje pocenie się szyb, a spływające z nich krople będą utrudniały spraw­dzenie.

Nieszczelne akwaria ramowć często sa­me uszczelniają się po pewnym czasie, gdyż kit po napełnieniu zbiornika ciepłą wodą uzyskuje ponownie elastyczność, a ciśnienie wody dociska do niego szyby. W tym celu, gdy nieszczelności są małe, pozostawiamy napełniony wodą zbiornik na kilkanaście godzin Uważajmy, aby wyciekająca ze zbiornika woda nie zalała leżącego pod nami mie­szkania. Postawmy wystarczająco pojem­ne naczynia, w które mogłaby w razie potrzeby spływać woda. Przeciekające miejsca, które nie uszczelnią się same, możemy od zewnątrz ponownie zakito- wać, wydrapując z nich płaskim drewien­kiem stary kit, a nowy kit, lub jeszcze lepiej specjalny środek uszczelniający, mocno wciskając w pustą szczelinę.

Uwaga! W żadnym wypadku nie wolno kitować od wewnątrz, gdyż kit w bezpo­średnim zetknięciu z wodą może być trujący.

Jedynie w akwariach, których szyby kle­jone są kauczukiem silikonowym można odnawiać uszczelnienie wewnętrzn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *