Ichtiosporidioza

Ichtiosporidioza  – bardzo niebezpie­czna, szeroko rozprzestrzeniona choroba ryb akwa- ryjnych, nieuleczalna, ponieważ długi czas przebie­ga bezobjawowo i zbyt późno jest rozpoznawana. (Można uzyskać pozytywny wynik w przypadku niezbyt zaawansowanego stanu chorobowego, lecz leczenie nie jest łatwe – dop. tłum.). Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb atakujący organy wewnętrzne. W następstwie choroby całe ciało ryby może pokryć się grzybnią i kulistymi cystami. Zarażenie następuje poprzez chore ryby; praktycznie żadne akwarium nie jest zabezpieczone przed tą chorobą. Szczególnie zagro­żone są ryby osłabione. Chorobę tę łatwo jest pomy­lić z mykobakteriozą, ponieważ ich objawy są bar­dzo podobne. Na ciele ryby pojawiają się krwiste wybroczyny i wrzody, na skórze czarne plamy. Wy­stępują zaburzenia ruchu i równowagi. W dalszym przebiegu choroby następuje wychudzenie, ubytki płetwy ogonowej, nastroszenie łusek. W zaawanso­wanym stadium choroby ryby często leżą na dnie poruszając się do przodu skokami. Trudno jest im utrzymać normalną pozycję przy pływaniu, ponie­waż koniec ciała stale je ściąga ku dołowi tak, że w końcu przekoziołkowują. Ostatecznie zataczając się sną pod powierzchnią wody. Nie dochodzi do masowych śnięć, ryby padają stopniowo.

Leczenie: choroba jest niewyleczalna, lecz dzięki troskliwej opiece można jej uniknąć. Przede wszyst­kim nie przegęszczać obsady. Zmienione ryby na­tychmiast usuwać. Jeśli rozpoznamy tę chorobę, ryby i rośliny należy zniszczyć, akwarium zdezynfe­kować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *