Heterantera paskowata i żabienica szerokolistna

Heterantera paskowata pochodzi z Ameryki Połud­niowej. Szczególnie pięknie wygląda po­sadzona w małych krzaczastych kępach. Rozmnaża się przez boczne pędy i sa­dzonki. Rośliny ukorzeniają się w dnie.

Żabienica szerokolistna pochodzi z Ameryki Południo­wej. Jest niewymagającą rośliną, rosnącą także przy słabym świetle oraz znoszącą duże wahania temperatury. Zależnie od warunków życiowych tworzy różne for­my. Rośliny ukorzeniają się w podłożu, rozmnażanie następuje przez rozłogi, które można odłączyć od macierzystej rośliny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *