Drewno w akwarium

Drewno, jeśli chcemy, by było trwałe i by nie spotkały nas przykre niespodzianki, takie jak gnicie, cuchnięcie wody i pleśń, musi być przygotowane starannie,

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, by drewno przyniesione do domu zostało od razu umieszczone w akwarium. Nawet kawałki drewna, pochodzące z czystych, płynących wód, przed użyciem powinno być zalane wrzącą wodą, a najlepiej wy­gotowane.

Drewno wygotowujemy w starych ema­liowanych garnkach odpowiedniej wiel­kości. Zbyt duże kawałki drewna dzieli­my na mniejsze części, które później łą­czymy drewnianymi czopami. Jeśli drew­no ma dużą wyporność i pływa w garnku, obciążamy je kamieniami. Cały kawałek drewna musi być zanurzony na raz, gdyż w przeciwnym wypadku, będzie się roz­padać. Uwaga! Nie używamy garnków, w których gotujemy jedzenie lub bieliz­nę, ponieważ bardzo trudno jest usunąć ze ścianek garnka pozostałości po goto­waniu drewna.

Drewno gotujemy w nasyconym roztwo­rze soli kuchennej, co najmniej przez 1 godzinę. Roztwór przygotowujemy roz­puszczając w wodzie sól kuchenną do momentu,, gdy na dnie, po krótkim ener­gicznym mieszaniu, pozostaje jeszcze trochę nie rozpuszczonej soli; rozpuści się ona dopiero po podgrzaniu wody.

Gdy drewna nie możemy wygotować,

bowiem w domu nie ma odpowiedniej wielkości naczynia, kilkakrotnie zalewa­my drewno gotującym roztworem soli i zostawiamy na około 10 minut.

Moczenie drewna jest równie ważne jak wygotowanie. Po wygotowaniu drewno musi leżeć tydzień w zimnej wodzie, któ­rą należy zmieniać’kilka razy dziennie. Po tym okresie drewno nadaje się już do użycia. Jednak nie ma na to żadnej gwa­rancji, gdyż każdy kawałek drewna, za­leżnie od gatunku i jakości, inaczej się zachowuje. Poprzez gotowanie i mocze­nie drewna nie tylko zabijamy znajdują­ce się na nim bakterie, lecz także usuwa­my z niego powietrze, co przy dużej wy­porności drewna jest sprawą istotną. Jest ono wtedy cięższe i tonie w wodzie.

Uwaga! Do moczenia i gotowania w ża­dnym wypadku nie należy używać meta­lowych, ocynkowanych naczyń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *