Dobry hodowca, to dobry i szczęśliwy pies rasowy oraz jego właściciel

Jak wybrać właściwą hodowlę psów?

Związek kynologiczne w Polsce
(ZKwP) dość jasno precyzuje wymogi hodowcy psów, który może dla swoich psów uzyskać w rodowodzie adnotację statusu „REPRODUKTOR” albo „SUKA HODOWLANA”. Kwalifikacje hodowlane opierają się na indywidualnym przeglądzie hodowli i otrzymaniu przez hodowców certyfikatów poświadczających przeprowadzenie wymaganych rasowych badań.
Oprócz tego do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw psów rasowych i innych imprez kynologicznych, zatem imprez organizowanych przez ZKwP.

Psy rasowe hodowlane, a uzyskane uprawnień

W przypadku suk hodowlanych uzyskania uprawnień wymaga otrzymania od minimum dwóch różnych sędziów- trzech ocen: bardzo dobrych lub lepszych na wystawie o randze krajowej i międzynarodowej. Suka wyznaczona przez hodowcę do rozrodu musi mieć zawsze ukończone 15 miesięcy oraz nie może mieć więcej niż 8 lat. Zarówno suki, jak i psy mogą być eliminowane z hodowli, jeżeli podczas wystaw otrzymały notę dyskwalifikacji za agresję wobec ludzi (przez minimum dwóch różnych sędziów).

Przyznawanie certyfikatów, jak się odbywa?

Aby pies mógł zostać reproduktorem, zwierze musi otrzymać trzy oceny doskonałe przez dwóch oceniających innych sędziów. Podobnie jak suka, powinien mieć skończone 15 miesięcy. W przypadku psów (samców) nie ma granicy wieku, do którego to pies może być albo już nie może zostać reproduktorem, również tutaj nie ma limitu dotyczącego krycia.

Obowiązki hodowcy psów rasowych

Do obowiązków hodowcy należy m. in.
-otoczenie posiadanych psów otoczone właściwą, odpowiednią opieką poprzez zapewnienia dobrych warunków higienicznych- rasowe pieski muszą mieć zapewnione odpowiednie, właściwe ich żywienie,
– regularne muszą mieć zapewnione regularne kontrole weterynaryjne, podawanie szczepień ochronnych itd., m. in.
ochrona przed przypadkowym kryciem,
– utrzymywanie tylko realnej liczby psów, którym hodowca zapewnia- rzeczywiste wymagane warunki bytowe dla zwierząt.
Szczenięta urodzone w dobrej hodowli piesków rasowych są znakowane: tatuowane lub czipowane (otrzymują chip z rodowodem). W zależności od wyboru hodowcy, co do rasy zwierząt. Mikroczipy muszą spełniać stosowne normy, numery oznaczeń wpisuje się do metryki zwierząt. Później rejestruje się je w oddziale ZKwP. Kolejno zarejestrowane zwierzęta, ich dane przekazywane są do Zarządu Głównego ZKwP oraz centralnej bazy czipów. Szczenięta mające być przewożone poza teren kraju są poddawane obowiązkowemu zaczipowaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *