Choroby wynikające z nieodpowiednich warunków środowiskowych

Choroby wynikające z nieodpowiednich warun­ków środowiskowych nie są wcale tak rzadkie. Zbyt niska temperatura lub zbyt duże jej skoki, zmiany stosunków gazowych w wodzie, jej kwasowości, przekarmienie ryb, jednostronne żywienie, awita­minoza itd. – to wszystko prowadzić może do zabu­rzeń zdrowotnych. Bardzo często spotykane są za­trucia, których przyczynę trudno jest ustalić. Obja­wy często przypominają choroby infekcyjne, dlate­go niejednokrotnie nie można zidentyfikować prawdziwej ich przyczyny. Toksyny często dostają się do wody na skutek niedostatecznego odizolowa­nia od niej metalowych części akwarium. Również kit, wylewane powłoki z tworzyw sztucznych, farby mogą oddziaływać toksycznie.

Bardzo niebezpieczne są rozpylone środki owado­bójcze dostające się do wody z powietrzem lub opadające na jej powierzchnię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *