Badis błękitnopłetwy i liścień

Obydwa są blisko spokrewnione z pielęgnicami. Pierwszy występuje w Indiach i Indochinach, drugi zaś w tropikach Ameryki Południowej. O badisie błękitnopłetwym wspomniano już w propozycjach dotyczących akwarium wielogatunkowego, jednak można go także hodować w akwarium jednogatunkowym. Obydwa gatunki przeznaczone są dla mi­łośników spokojnych ryb.

Urządzenie akwarium powinno odpowiadać propo­zycjom p W każ­dym przypadku należy zadbać o wystarczającą kry­jówkę z kamieni, korzeni i łupin orzecha kokosowe­go. Badis, przede wszystkim samce, obejmują wokół wspomnianych już miejsc ukrycia rewir, którego bronią przed niepożądanymi gośćmi. W małym akwarium trzymamy razem jednego samca i dwie samice, w większym zbiorniku hodować można więcej par. Ryby nie wymagają specjalnej prze­strzeni. Kryją się w swych pieczarach, wychodzą tylko, by zdobyć pokarm lub ubiegać się o sami­ce. Musimy jednak być cierpliwi i chwilę spokojnie posiedzieć przed akwarium, by móc dostrzec ślad życia tego odludka.

Badis błękitnopłetwy jest rybą stosunkowo spokoj­ną, żywiącą się małymi organizmami wodnymi. Jedynie w okresie tarła samce są trochę żywsze i agresywniejsze. Robią się wówczas zupełnie ciem­ne i wyskakują ze swej kryjówki niczym zjawy.

W porównaniu z badisem błękitnopłetwym liścień, nazywany także przez przyrodników wielocier- niem, jest większym rabusiem, szczególnie w sto­sunku do swej nieznacznej wielkości. Posiada nie­proporcjonalnie duży pysk, który może daleko wy­suwać. Z upodobaniem pożera małe ryby, do któ­rych wolno podchodzi, chwytając je następnie wy­skakującym niczym sprężyna aparatem gębowym. Liścień zjada również wodne owady i ich larwy, larwy komarów i ochotkowatych, dżdżownice i duże rozwielitki.

Obydwie ryby rozradzają się w grocie. Zaloty ryb poprzedzające sam akt tarła są bardzo interesujące. Samce strzegą miejsca złożenia jaj oraz przez pierwsze kilka dni bezradnego wylęgu. Po tym okresie łatwo już można liścienie wychować.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *