Akwarium z niestadnymi rybami tropikalnymi

Akwarium ma charakter płytkiego, ciepłego, silnie zarośniętego roślinami zbiornika wodnego.

Urządzenie: podłoże ze średniego piasku, z wars­twą wyparzonych i wyciśniętych włókien torfo­wych. Na dnie możemy umieścić niewielkie korze­nie i kawałki drewna. Z boku pień korzenia wysta­jący trochę ponad powierzchnię wody, po stronie przeciwnej bambus lub trzcina. Podłoże może wznosić się umiarkowanie ku tyłowi. Jako środki dekoracyjne służą przede wszystkim korzenie, trzcina, łupiny orzecha kokosowego. Ściana tylna typ 3.

Rośliny powinny być różnorodne, miejscami sadzo­ne gęsto.

Małe ryby: prętnik karłowaty, skrzeczek karłowaty, pseudogurami z Kupang, pseudogurami Daya, pręt­nik wargacz, bojownik wspaniały (możliwie jeden samiec i dwie lub trzy samice), towarzyskie gatunki proporczykowców, lśniącooczka wielkooka, szczu- pieńczyk zielony, ryżanka jawajska, szczupieńczyk Dageta, samce zagrzebki. Pielęgniczka Ramireza, pielęgniczka żółta, akara paskowana, przeźroczka indyjska, badis błękitnopłetwy.

Ryby większe: prętnik pręgowany, gurami całujący, gurami mozaikowy, gurami dwuplamisty i jego for­my hodowlane. Akara cętkowana, akara z Maroni, pielęgniczka Agassiza, barwniak czerwono- brzuchy.

Wymagania życiowe: w przeważającej większości ryby te lubią czystą, co tydzień odświeżaną wodę. Generalnie wymagają bardzo zróżnicowanego, ofe­rującego cień i bogactwo kryjówek podwodnego krajobrazu. Żywienie na ogół pokarmem żywym i suchym, który powinien być urozmaicony i odpo­wiedniej wielkości. Temperatura pomiędzy 22 i 25°C, prętniki i gatunki pokrewne lubią także wyższą temperaturę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *