Akwarium z małymi rybami labiryntowymi z południowo- -wschodniej

Akwarium to ma charakter płytkiego, rozgrzanego słońcem rozlewiska. Możemy wykorzystać mały zbiornik.

Rośliny: wybieramy rośliny lubiące światło i ciepło. Pozwalamy im rosnąć, przycinając tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne, gdyż powinny one nadawać akwarium naturalny dziki charakter. W rachubę wchodzą podwodne paprocie, np. szerokolistna forma różdżycy rutewko- watej o delikatnych rozwianych liściach. Odpowiednie są również limnofila i różne gatunki kryptokoryn, w większych akwariach także nadwódka szerokolistna i synema trójkwiatowa. Powierzchnię wody przykryć możemy pływającą paprocią.

Ryby: na 2 litry wody dajemy jedną rybę 3 do 6-centymetrowej długości. Napowietrzanie nie jest konieczne, ponieważ ryby te pobierają tlen z powierzchni wody (ryby labiryntowe). Odpowiednie są: prętnik karłowaty, skrzeczek karłowaty, czerwony pseudogurami z Kupang, bojownik. Ryby pływają we wszystkich warstwach wody. Najlepiej trzymać je parami. Jeżeli dochodzić będzie do walk pomiędzy rybami, niektóre z nich musimy wymienić. Jeśli posiadamy większe akwarium, możemy dołączyć do zestawu ryb także większe gatunki, np. gurami dwuplamistego, prętnika wargacza, badisa błękitnopłetwego.

Nie radzimy w tego typu akwarium umieszczać żadnych małych organizmów.

Wymagania życiowe: niezbyt świeża, czysta woda. Ryby potrzebują ciepła: 23 do26°C lub więcej. Pożądane jest słońce, ale możemy je zastąpić sztucznym oświetleniem. Przyjmowany będzie przede wszystkim pokarm żywy, pokarm suchy tylko jako dodatek.

Urządzenie: drobny do średniego piasek, wyłożony sparzonym i wyciśniętym torfem. Pień lub kilka korzeni wzmacniają wrażenie pierwotności. Do wody zwieszać się mogą korzenie filo­dendrona, które się szybko i obficie rozgałęziają. Ściana tylna typ 4.

Dodatkowe wyposażenie: napowietrzanie i filtr nie są konieczne, ponieważ ryby pobierają powietrze z powierzchni wody. Ogrzewanie jest niezbędne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *