Akwaria wielogatunkowe

Akwarium wielogatunkowe …to akwarium, w którym hodujemy razem różne gatunki ryb. Jest ono przede wszystkim piękną dekoracją pomieszczenia, lecz obserwacji życia mieszkańców i zdobywaniu wiedzy może służyć tylko w niewielkim stopniu.

Akwarium wielogatunkowe ma jednak rację bytu, gdyż zapewnia hodowcom i obserwatorom relaks i wypoczynek oraz satysfakcję, którą daje pielęgnowanie żywych zwierząt i roślin. Aby akwarium to było naprawdę piękne, dobór zespołów ryb i roślin nie może być w nim przypadko­wy. Nie należy zestawiać w nim roślin, ryb i innych zwierząt o odmiennych wymaganiach środowiskowych, bądź też ryb nie pasujących do siebie zachowaniem, np. nie będą tolerowały się ryby drapieżne z niedrapieżnymi, nie będą pasowały do siebie gatunki spokojne oraz ruchliwe i agresywne. Naturalnie wymagania termiczne ryb i roślin muszą być zbliżone, podobnie sposób odżywiania się ryb. Istnieje cały szereg elementów, które należy uwzględnić. Dla przykładu, ryby kąsaczowate najczęściej dobrze czują się w stadzie. Nie wolno jednak stąd wnioskować, że można trzymać w akwarium dowolnie dużą ilość tych ryb. Gdy jest ich zbyt wiele, warunki pogarszają się, ryby czują się źle, kolory ich bledną; osowiałe chowają się pomiędzy roślinami i w kątach zbiornika. W akwarium wielogatunkowym zawsze lepiej jest trzymać mniejszą liczbę gatunków, lecz w większej liczbie osobników. W dużej liczbie innych ryb dwa neony Innesa nikną, ich lśniące kolory zupełnie nie robią wrażenia, gdy zaś dwadzieścia neonów Innesa zbierzemy w stadzie, są one niezrównane w kolorach. Nasze akwarium nie powinno być barwnym chaosem, lecz w pełni przemyślanym zestawem zwierząt i roślin. Aby osiągnąć ten cel musimy być świadomi, które zwierzęta i rośliny mają podobny sposób bycia i wymagania życiowe, by można je było razem hodować. Następne karty książki ukażą nam szereg przykładów. W pierwszej kolejności uwzględniwszy wymagania termiczne ryb i roślin, zaproponowano harmonizujące ze sobą zespoły zimno-, umiarkowanie-, ciepłolubne. Pamiętano przy tym o dekoracyjnej i estetycznej funkcji akwarium. Są to tylko propozycje, czytelnikowi pozostawiamy wolny wybór.

W zestawieniach tych wzięto pod uwagę także fakt zasiedlania przez ryby przeważnie określo­nych stref wody – podpowierzchniowej, środkowej czy przydennej, np. ryby górnej wody i przydenne nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać, w odróżnieniu od ryb aktywnych w środko­wych warstwach wody.

Generalnie – w większym akwarium łatwiej zrealizować te propozycje, aniżeli w zbiorniku małym.

Uwzględniono również pochodzenie gatunków ryb i roślin, w odniesieniu do typu zasiedlanych przez nie wód, np. zespoły ryb z potoków, rowów, sadzawek lub inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *