Akwaria ciepłowodne

Akwarium ciepłowodne oferuje o wiele szerszy wybór interesujących, o pięknych kolorach ryb i roślin wodnych. Jego man­kamentem jest przede wszystkim to, że cały świat zwierząt niższych, który spra­wia, że akwarium zimnowodne jest tak wielostronne, jest tu bardzo ubogi, bo­wiem oprócz ślimaków mogą w nim żyć tylko nieliczne gatunki bezkręgowych zwierząt z tropików i subtropików. Mimo to, ciepłowodne akwarium właśnie swą barwnością i różnorodnością podbiło ser­ca miłośników przyrody. Gdy zdecyduje­my się na ten typ akwarium, musimy liczyć się z tym, że w każdych okolicznoś­ciach potrzebne jest tu dodatkowe sztucz­ne ogrzewanie. Obecnie mamy do dyspo­zycji wiele elektrycznych urządzeń ogrzewających. Jeśli nie możemy się na nie zdecydować, nie zakładajmy tropi­kalnego akwarium.

W następnych fragmentach książki doko­nano podziału ryb i roślin stosownie do ich wymagań termicznych. Niedoświad­czonemu akwaryście wiadomości te po­winny ułatwić wybór odpowiednich ryb i roślin.

Akwarium o umiarkowanej ciepłocie wody – temperatura pomiędzy 18 a 21°C. Zwierzęta i rośliny preferujące tę tempe­raturę mogą okresowo znosić także cie­płotę nieco wyższą lub niższą. Oznacza to, że podgrzewać dodatkowo musimy tylko wtedy, gdy temperatura pokojowa spada poniżej 18°C.

Akwarium ciepłowodne. Zwierzęta i ro­śliny stawiają wyższe wymagania termi­czne, 20-30°C. Oznacza to, że z wyjąt­kiem nielicznych upalnych dni – wodę w akwarium musimy stale podgrzewać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *