Żywienie ryb akwariowych

Pokarm i karmienie są najważniejszymi sprawami, na które zwrócić musimy uwa­gę jeśli chcemy, by nasze ryby były zdro­we. Od prawidłowego żywienia zależy, czy dobrze się one czują i czy w związku z tym nas cieszą. Karmienie wymaga za­stanowienia i wyczucia. Nie jest obojętne czym karmimy ryby. Każdy gatunek ryb odżywia się specyficz­nym pokarmem, potrzebnym do […]

Pielęgnacja i codzienna obsługa akwarium

Chcemy zostać akwarystami! Ten zamiar możemy urzeczywistnić tylko wówczas, gdy nauczymy się prawidłowej pielęgnacji akwarium. Unikniemy w ten sposób niepowodzeń, które łatwo nam mogą zepsuć radość z naszego nowego hobby. Ntecterpliwość jest największym wrogiem naszego akwarium. Zrozumiałe jest, że zawsze, jeśli jest to tylko możliwe, chcemy osiągnąć swój cel. Rośliny ani ryby nie rosną w […]

Nadwódka wielonasienna i nadwódka szerokolistna

Nadwódka wielonasienna  jest jedną z najpiękniejszych i najwdzięczniej­szych roślin akwaryjnych. Tworzy gęste zarośla. Rozmnaża się poprzez ukorzenianie końców pędów, które sadzić możemy w dnie. Roślina jest zupełnie niewymagająca, jedynie lubi jasne światło. Nadwódka szerokolistna są spo­krewnione z nadwódką wielonasienną, lecz nadają się do większych akwariów. Synema tworzy duże rozety pierzastych liści, których kształt może być […]

Kryptokoryna i aponogetony

Kryptokoryna o łacińskiej nazwie rozrasta się naj­bardziej spośród wszystkich kryptokoryn. Zadowala się stosunkowo słabym oświetleniem, jednak jak wszystkie kryptokoryny potrzebuje trochę ciepła. Zależnie od warunków pielęgnacyjnych może two­rzyć dwie formy wzrostu: albo z leżącymi płasko na dnie ciemnozielonymi liśćmi, których spodnia stro­na może być czerwono maderowana lub ze skiero­wanymi stromo ku górze. Kryptokoryna ta pasuje do […]

Kabomby i limnofile

Kabomby  są jasnozielonymi, tworzącymi zarośla roślinami, któ­rych delikatnopierzaste liście ułożone są wokół ło­dyg w rozetach. Kabomby pochodzą z Ameryki. Korzenią się w dnie. Są dość wymagające, dla swe­go wzrostu potrzebują dużo światła, ciepła, mięk­kiej wody i spokoju. Unikać należy nadmiernego nasłonecznienia, mogą wtedy porastać glonami. Limnofile  bardzo przypominają kabomby, jednak nie są tak wymagające. Pochodzą […]

Pływacz karłowaty i żabienice

Pływacz karłowaty  jest rośliną odżywiającą się dodatkowo pierwotniakami. Nitko­wate, ciasno ze sobą poplątane pędy tworzą pod powierzchnią wody gęste zarośla. Listki są delikat­ne, włosowate, w kątach liści umieszczone są pę­cherzyki chwytne, za pomocą których roślina łowi pierwotniaki. Rozmnożyć ją możemy poprzez odła­manie kawałka rośliny, który natychmiast się roz­rasta. Pływacz karłowaty jest znakomitą rośliną do składania […]

Żabiściek południowoamerykański i salwinia

Żabiściek południowoamerykański jest ładną, żywozieloną rośliną pły­wającą, posiadającą sercowate, od spodu nieco gąb­czaste liście. Rozmnaża się przez rozłogi. Rośliny lubią światło, muszą być jednak chronione przed ostrym słońcem i skraplającą się wodą. Szybę przy­krywającą należy umieszczać ukośnie!). Z tego po­wodu żabiściek jest stosunkowo rzadko spotykany w akwarium, gdyż w nieodpowiednich warunkach szybko żółknie i obumiera. Salwinia […]

Kryptokoryny

Kryptokoryny  za­licza się do najpopularniejszych akwaryj- nych roślin. Są to najczęściej rośliny błot­ne, które z reguły hoduje się zanurzone pod wodą. Z kłączy wypuszczają, na mniej lub bardziej długich łodygach, liś­cie, które są jędrne, intensywnie zielone, niejednokrotnie na spodniej stronie czer­wone. Kryptokoryny potrzebują grubego podłoża, rozmnażają się przez kłącza. Lu­bią ciepło, zadowalając się najczęściej małą […]

Nurzaniec i różdżyca rutewkowata

Nurzaniec olbrzymi (pochodzi z Filipin. Jest szybko rosną­cą, bardzo dekoracyjną rośliną, szczegól­nie nadającą się do bardzo dużych i wyso­kich akwariów. Zakorzenia się w dnie, rozmnaża przez rozłogi. Nurzaniec olbrzymi lubi dużo światła i słońca. Różdżyca rutewkowata w handlu występuje w róż­nych formach. Najpopularniejsza, poka­zana na rysunku, posiada szerokie blasz­ki liściowe. Forma z delikatnie rozdzielo­nymi liśćmi występuje […]

Heterantera paskowata i żabienica szerokolistna

Heterantera paskowata pochodzi z Ameryki Połud­niowej. Szczególnie pięknie wygląda po­sadzona w małych krzaczastych kępach. Rozmnaża się przez boczne pędy i sa­dzonki. Rośliny ukorzeniają się w dnie. Żabienica szerokolistna pochodzi z Ameryki Południo­wej. Jest niewymagającą rośliną, rosnącą także przy słabym świetle oraz znoszącą duże wahania temperatury. Zależnie od warunków życiowych tworzy różne for­my. Rośliny ukorzeniają się […]