Koty nasi pupile

Powszechny przepływ informacji jest na najwyższym poziomie. Każdy doskonale wie co się dzieje w pobliżu, nieważne czy ktoś coś sprzedaje czy po prostu chce oddać w dobre ręce. Koty brytyjskie kujawsko pomorskie Miłośnicy zwierząt często poszukują wyjątkowych, bardzo rzadko spotykanych okazów. Nikt już raczej nie interesuje się szaro-burym mruczkiem. Wybierane są okazy z górnej półki, […]

Choroby wynikające z nieodpowiednich warunków środowiskowych

Choroby wynikające z nieodpowiednich warun­ków środowiskowych nie są wcale tak rzadkie. Zbyt niska temperatura lub zbyt duże jej skoki, zmiany stosunków gazowych w wodzie, jej kwasowości, przekarmienie ryb, jednostronne żywienie, awita­minoza itd. – to wszystko prowadzić może do zabu­rzeń zdrowotnych. Bardzo często spotykane są za­trucia, których przyczynę trudno jest ustalić. Obja­wy często przypominają choroby infekcyjne, […]

Choroby płetw i oczu u ryb

Choroba płetw – „fin rot” niszczy je doprowadzając często do całkowitego ich rozkładu. Wywołują ją bakterie, atakujące najczęściej płetwę ogonową. Leczenie daje na ogół słabe rezultaty. W sprzedaży spotyka się środki bakteriostatyczne hamujące ich rozwój. Można używać je również zapobiegawczo. Choroby oczu, np. ich urazy mechaniczne, także te zagojone, prowadzić mogą do mętnienia rogówki oka. […]

Ichtiosporidioza

Ichtiosporidioza  – bardzo niebezpie­czna, szeroko rozprzestrzeniona choroba ryb akwa- ryjnych, nieuleczalna, ponieważ długi czas przebie­ga bezobjawowo i zbyt późno jest rozpoznawana. (Można uzyskać pozytywny wynik w przypadku niezbyt zaawansowanego stanu chorobowego, lecz leczenie nie jest łatwe – dop. tłum.). Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb atakujący organy wewnętrzne. W następstwie choroby całe ciało ryby może pokryć się […]

Posocznica

Posocznica występuje najczęściej u ryb hodowa­nych w stawach, lecz nierzadko spotyka się ją także w akwarium. Jest to nieuleczalna, bakteryjna choro­ba, której przyczyną są zwykle nieszkodliwe, po­wszechnie spotykane bakterie. (Po wyizolowaniu w 1971 roku wirusa posocznicy obecnie uznaje się ją za zespół dwu odrębnych chorób: wirusowej i bak­teryjnej -dop. tłum.). Zazwyczaj atakowane są ryby osłabione, […]

Myksosporidioza

Myksosporidioza (choroba neonowa) jest schorze­niem występującym u neona Innesa i innych podob­nie wrażliwych gatunków ryb. Choroba nieuleczal­na, o wewnętrznym przebiegu, z trudnymi do rozpo­znania początkowymi objawami, prawie zawsze kończy się śmiercią. Wywołujące ją pierwotniaki tworzą liczne spory w mięśniach ryb. Początkowo zniszczeniu ulegają mięśnie, a następnie także inne organy wewnętrzne. Choroba przenoszona jest z piaskiem, […]

Mykobakterioza

Mykobakterioza jest groźną chorobą ryb awaryjnych, groźną dlatego, że gdy wido­czne są jej objawy zewnętrzne, jest już za późno na leczenie. Wywołana jest ona przez pałeczkowate bakterie mogące rozprzestrzeniać się szczególnie w następstwie niedoborów wywoływanych jedno­stronnym żywieniem, nieodpowiednią temperaturą wody, gęstą obsadą i zbyt słabym oświetleniem (niedobory ultrafioletowych promieni). Obraz choroby jest bardzo różny. Ryby chudną, […]

Pleśniawki wywoływane przez grzyby

Pleśniawki wywoływane przez grzyby z rodziny  nie należą do rzadkości, zwłaszcza gdy ryby trzymane są w zbyt niskiej temperaturze lub uległy obrażeniom zewnętrznym. Wówczas na wszystkich częściach ciała wystąpić może biały, podobny do kłaczków waty nalot, zwłaszcza na obrzeżeniach płetw, na oczach, wokół otwartych, częściowo zabliźnionych ran; u żyworodnych ryb karpieńcowatych często także w pysku. […]

Ichtioftirioza

Ichtioftirioza wywołana jest przez orzęska  Jest to bardzo częste schorzenie skóry i płetw, które leczone w porę przeważnie łatwe jest do zwalczenia. Pasożyt usadawia się w naskórku ryb, wnikając do jego głębszych warstw. Na skórze i płetwach tworzą się białe gruzełki osiągające wielkość kaszy manny. Znajdują się w nich pojedyncze, a niekiedy liczne pasożyty, które […]

Zmętnienie skóry

Zaraźliwe zmętnienie skóry wywołane jest przez różne pierwotniaki. Powodują one podrażnienie skóry a także płetw i skrzeli. Schorzenie to, leczone w porę, łatwe jest do zlikwidowania, zlekceważone – prowadzi do śnięcia ryb. Skóra pokrywa się biało- niebieskim nalotem, czasem występują na niej przekrwienia, czasem strzępi się. Chore ryby koły­szą się, składają płetwy, ocierają się o […]