Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Serwis smakterrarium.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Serwis smakterrarium.pl i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Serwisu smakterrarium.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: smakterrarium.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Serwis smakterrarium.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Serwis.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Serwis smakterrarium.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis smakterrarium.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis smakterrarium.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwis smakterrarium.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Polityka Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Serwis benefiter.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.